Nederland draagt bij aan de ontwikkeling van hoogwaardige statistieken in Aruba

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verleent aan Aruba steun door subsidies en kennisuitwisseling ten behoeve van het zogenoemde landspakket, een onderlinge regeling gesloten tussen Aruba en Nederland naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Nederland verleent ruim 820 duizend dollar aan steun voor de opzet van een Nationaal Statistisch systeem voor Aruba (NSS). Het NSS heeft vier strategische doelstellingen (1) versterking van de statistiek wetgeving, (2) versterking van samenwerkingsverbanden ten behoeve van productie van statistieken, (3) harmonisatie en standaardisatie van datasystemen en (4) het opleiden van personeel belast met de productie van statistieken.

Beeld: ©Aruba Tourism Authority
Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Aruba

De opzet van het NSS wordt geleid door de door de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling van Aruba ingestelde NSS-Commissie, waarin het huidige Centraal Bureau Statistiek, de Directies Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid, Economische Zaken, Handel en Industrie, Natuur en Milieu, de SDG Commissie, de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en de Centrale Bank van Aruba deelnemen.

Eenmaal opgezet zal het NSS worden gecoördineerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek van Aruba en zal samen met instanties die officiële statistieken zullen gaan produceren onderdeel uitmaken van het NSS. Hiervoor is gekozen teneinde kwalitatief hoogwaardige, tijdige en relevante statistieken te produceren voor vorming, monitoring en toetsing van beleid. Statistieken van hoge kwaliteit zijn nodig voor het monitoren van onder meer de sociale, economische en milieu-gerelateerde ontwikkelingen in een land. De publieke beschikbaarheid en toegankelijkheid van statistieken ondersteunen bovendien transparantie en verantwoording in het proces van beleidsontwikkeling.

Wetgevingstoets

De opzet van het NSS gaat gepaard met het opstellen van nieuwe wetgeving en het aanpassen van bestaande wetgeving. Dit is belangrijk voor het slagen van het NSS, waarbij de rollen en verantwoordelijkheden van alle deelnemers zijn vastgesteld. Daarnaast besteedt de wet aandacht aan hoe data-uitwisseling tussen de deelnemers plaatsvindt en hoe individuele gegevens van personen en entiteiten worden beschermd om het vertrouwen van leveranciers en gebruikers te winnen. Ook moet het wettelijk kader bijdragen tot de herkenbaarheid van officiële statistieken door het proces van toekennen van een keurmerk aan officiële statistieken in duidelijke termen vast te leggen.

Implementatieplan Nationaal Statistisch Systeem