Aruba

Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba. Met het bekrachtigen van deze regeling is de weg geëffend voor de realisatie van een breed palet aan hervormingen en investeringen.

De hervormingen hebben als doel een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie in Aruba te realiseren. Er zijn ook verbeteringen voor het zorgstelsel en onderwijs in het Landspakket opgenomen.

De afspraken uit het Landspakket zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda. Deze wordt periodiek geactualiseerd (zie 'Documenten' voor de laatste versie).

Het TWO rapporteert periodiek over de voortgang van het landspakket en de uitvoeringsagenda in de uitvoeringsrapportage. (zie 'Documenten' voor de laatste versie).